Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

memen-gwa
 To straszna chwila kiedy uświadamiasz sobie, że twoi znajomi odchodzą; i to nie na spacer czy coś tylko serio odchodzą. Człowiek był i człowieka nie ma; i już nigdy nie będzie. Niedługo potem zostaje po nim tylko zamglona postać i echo głosu; i poczucie bezradności. Dodatkowo kiedy człowiek uświadomi sobie, że nawet jeśli całe życie przeżyć z ludzi to każdy musi w życiu umrzeć sam za siebie można całkowicie stracić grunt. To chyba właśnie to ostatecznie wypchnięcie z gniazda. Nie masz już żadnego stabilnego oparcia. Z jednej strony żyjesz z dnia na dzień bo wiesz że nie masz nic pewnego, z drugiej strony za wszelką cenę próbujesz zbudować sobie namiastkę stałości... Jest jeszcze coś. Zazdrość. Zazdrościsz tym którzy w niepokoju się zatopili a z nieprzewidywalności uczynili kult. Zazdrościsz bo nie masz odwagi zrobić tego co oni. Wyrwać się ze swojego życia. Lepszego lub gorszego ale znanego. 

April 12 2018

memen-gwa
3689 1662 500
memen-gwa
9568 abd5 500
Resume
Reposted fromvolldost volldost viatishka tishka
memen-gwa
memen-gwa
memen-gwa
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viagdziejestola gdziejestola
memen-gwa
9042 c1ee 500

April 06 2018

memen-gwa
6487 a0e0 500

March 25 2018

memen-gwa
6627 02e0
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaExfeletes Exfeletes
memen-gwa
7487 f514
Reposted fromwagabunda wagabunda viaExfeletes Exfeletes

January 25 2018

memen-gwa
6264 30ae
memen-gwa
6256 7723 500
memen-gwa
"Zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko Twojej nieobecności". 

January 01 2018

memen-gwa
1523 e00c

December 29 2017

memen-gwa
7752 9e14 500
<3
memen-gwa
7751 1060 500
memen-gwa
7750 5c7b 500

December 28 2017

memen-gwa
7047 2b33 500
memen-gwa
6973 3134 500
memen-gwa
6906 35a5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl